ActAssist

 

RJ271 Berekening Jubileumuitkering
HomeDienstenLoginContact

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. ActAssist kan evenwel niet instaan voor de juistheid en
de volledigheid van de informatie.
ActAssist aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van de website en behoudt
zich het recht voor om zonder voorafgaande mededelingen wijzigingen aan te brengen.
De op de websitegenoemde tarieven en kosten gelden voor het kalenderjaar 2010.

 

Algemene Voorwaarden

Download Onze algemene voorwaarden zijn beschikbaar als Adobe Acrobat PDF document.