ActAssist
HomeDienstenLoginContact

De door ActAssist ontwikkelde programmatuur voor het berekenen van verplichtingen volgens de Projected Unit
Credit Methode kan door andere actuariŽle bureaus of (pensioen-)adviseurs worden gebruikt.

Ten aanzien van de applicatie geldt dat er maximaal 10 regelingen tegelijkertijd doorgerekend kunnen worden,
zodat het niet nodig is om voor iedere afwijkende regeling een aparte berekening te maken. Berekeningsresultaten
worden per regeling en categorie/status apart gerapporteerd, tezamen met een overzicht van de berekenings-
resultaten per deelnemer/record.
Met name voor controledoeleinden kan een uitermate gedetailleerd overzicht verkregen worden van de berekening
voor een individu, zodat de gehele berekening op juistheid doorlopen kan worden.
Het betreft derhalve beslist geen "black-box" applicatie.
Op basis van een gebruikersvriendelijke applicatie kunnen berekeningsgegevens worden ingevoerd en gerubriceerd.
Na een login op de ActAssist-server kunnen de berekeningen worden uitgevoerd, zonder dat daarbij uw computer
in gebruik blijft terwijl de berekeningen worden uitgevoerd. Berekeningsresultaten worden per E-mail naar de
gebruiker gezonden.
Het systeem is op ieder door u gewenst moment te gebruiken en dus niet beperkt tot gebruikelijke kantooruren.

De fee voor de licentie bestaat uit een (laag) vast jaarbedrag en een vergoeding per berekening die afhankelijk
is van het aantal deelnemers. Door de kostenstructuur is het gebruik ook aantrekkelijk indien berekeningen
ook voor een relatief klein aantal cliŽnten van toepassing is.

Voor nadere - meer gedetailleerde - informatie kunt contact opnemen met ActAssist.