ActAssist
HomeDienstenLoginContact

Ter ondersteuning van het communicatietraject inzake de pensioenregeling kunnen de diverse aspecten van een
wijziging van de pensioenregeling voor een deelnemer inzichtelijk gemaakt worden met behulp van een op de
situatie toegesneden rekentool.

Met behulp hiervan kunnen bijvoorbeeld de effecten op de pensioenen bezien worden na wijziging van de regeling.
Niet alleen op de pensioendatum, maar ook ingeval van overlijden, arbeidsongeschiktheid of ontslag.

Bij de projectie van pensioenuitkomsten kan rekening worden gehouden met toekomstige inflatie, salaris-
verhogingen met inbegrip van functie- en leeftijdsafhankelijke carrièrepatronen) en indexaties. De resultaten
kunnen cijfermatig worden bezien, alsook in grafische vorm worden weergegeven.

Voor diverse cliënten heeft ActAssist een dergelijke rekentool ontworpen.
Soms kon volstaan worden met een eenvoudige cijfermatige vergelijking van regelingen; in andere gevallen was
er juist behoefte aan een uitgebreide vergelijking op individueel niveau.

Download de brochureEr is een brochure beschikbaar met een aantal geanonimiseerde voorbeelden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ActAssist.