ActAssist
HomeDienstenLoginContact

In de zorgsector geldt het persoonlijk levensfasebudget (PLB).
De regeling houdt in dat werknemers naast vakantie-uren zogenoemde PLB-uren krijgen; deze verlofuren mogen gespaard worden voor opname / besteding op een later moment.

Volgens de verslaggevingsregels (RJ655) is er een verplichting om een balansvoorziening op te nemen met betrekking tot de gespaarde uren. Ook uit hoofde van de overgangsmaatregelen voor de werknemers van 50 jaar en ouder kan er een verplichting tot het opnemen van een voorziening bestaan.

Voor nadere informatie kunt contact opnemen met ActAssist; wij kunnen u behulpzaam zijn bij het vaststellen van de voorziening.