ActAssist
HomeDienstenLoginContact

Voor ondernemingen en (pensioen)adviseurs verzorgt ActAssist verschillende actuariŽle diensten met betrekking tot personeelsbeloningen. De drie meest voorkomende diensten zijn:

Verslaggeving / accounting standards
  • Werkzaamheden inzake de verslaggevingregels, zowel nationaal (RJ271), als internationaal
    (IFRS/IAS19 en FAS87/132/158). Dit betreft zowel advisering hieromtrent als het maken van berekeningen
    en rapportages. Lees verder
  • Diverse berekeningen en rapportages kunnen door de onderneming zelf worden gemaakt met behulp ontwikkelde applicaties. Zo wordt een belangrijke kostenbesparing bereikt. Lees verder
  • De uitgebreide software inzake de berekening van de verplichtingen volgens de Projected Unit Credit Methode is beschikbaar voor andere actuariŽle bureaus. Lees verder

Rekentools
Ter ondersteuning van het communicatietraject aangaande de pensioenregeling kunnen de diverse aspecten van (een wijziging van) de pensioenregeling voor een deelnemer inzichtelijk gemaakt worden met behulp van een op de situatie toegesneden rekentool. Lees verder

Cashflow projecties
Het doorrekenen van diverse toekomstscenario's bij een (voorgenomen) wijziging van de pensioenregeling kan uitermate verhelderend zijn. Zowel het kostenaspect als ook de hoogte van de pensioenen krijgt hierbij de aandacht.
Lees verder