ActAssist
HomeDienstenLoginContact

Voor de beoordeling van de effecten van een wijziging van omstandigheden kan het uitermate zinvol zijn om te
te bezien wat het effect is op de cashflow van pensioenlasten ten gevolge van die wijziging.

Hierbij valt te denken aan een wijziging van de (pensioen-)regeling, maar ook aan wijziging van opbouw van het
personeelsbestand of wijziging van economische factoren.

Bij de projectie van cashflow kan onder meer rekening gehouden worden met

jaarafhankelijke economische factoren zoals inflatie en rentestand;
leeftijdsafhankelijke/functieafhankelijke inkomensaanpassingen;
bestandsverloop door ontslag, arbeidsongeschiktheid, sterfte, pensionering en toetreding van nieuw
personeel. Er kan tevens rekening gehouden worden met groei of juist inkrimpen van het personeels-
bestand.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ActAssist.